У категорії оголошень: 1
Показано оголошень: 1-1Правила прийому до закладу освіти

     1.За закладом освіти рішенням виконавчого комітету  Кольчинської  селищної ради від 25.03.2021 року  №31 закріплена відповідна територія.
     2.Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.
     3.Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далі - заява про зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника, до якої додаються:
        1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
        2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
        3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).
У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).
     4.Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.
     5. Переведення учнів закладу освіти до наступного класу здійснюється відповідно до  порядку переведення учнів закладу  загальної середньої освіти до наступний навчальний рік.
     6. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.
     7. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти

Зарахування до першого класу.
         1.До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
         2.Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та відповідні документи подаються до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня.
         3. До 1 червня  заклад освіти оприлюднює  наказ «Про зарахування до першого класу»  на офіційному веб-сайті закладу освіти.
         4.Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою і не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.
         5. Після  1 червня  зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

  • до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;
  • впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.
Правила прийому до закладу освіти | Переглядів: 130 | Дата: 06.07.2021