Головна » Статті » Наші розробки » Предмети суспільно-гуманітарного циклу

Конспект уроку з світової літератури в 9 класі
Мета:
  • подати відомості про добу Просвітництва як ідейний рух і літературну епоху;
  • показати відмінності Просвітництва від попередніх історико-літературних епох;
  • розвивати навички роботи в групах, навички компаративного аналізу художніх творів;
  • з'ясувати поняття "Просвітництво" та провідні ідеї цієї епохи;
  • розкрити їх відлуння у творчості Дідро, Вольтера, Руссо, Шиллера;
  • ознайомити з основними подіями життєвого і творчого шляху Й.В.Гете;
  • розвивати навички дослідницької роботи, пробуджувати інтерес до художніх та інтелектуальних надбань Просвітництва;
  • виховувати інтерес до діячів минулого.

 

Обладнання: слайди для мультимедійної презентації «Видатні представники філософії та мистецтва доби Просвітництва», портрет Й.В.Гете.

 

Тип уроку: урок-дослідження.

 

Хід уроку

 

 

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…
О. Пушкин

 

 

І. Мотивація навчальної діяльності.

Словникова робота.
Добрати однокореневі слова до слова «Просвітництво»
(світ, світло, всесвіт, освіта, освіченість, просвіта…)

 

 

 

1. Вступне слово вчителя.
Учені і соціологи радять час від часу змінювати обстановку. Адже пізнання нового завжди надає людині сили, наснаги, бажання жити і творити. Французький філософ Паскаль писав: "Найнестерпніший для людини спокій, що не порушується ні пристрастями, ні справами, ні розвагами, ні заняттями. Тоді вона почуває свою нікчемність, занедбаність, недосконалість, залежність, безсилля, порожнечу. З глибини її душі одразу виповзають безпросвітна туга, печаль, гіркота, озлоблення, відчай". Ми з вами забудемо про спокій і будемо пізнавати як один одного, так і нове в літературі .

 

 

ІІ. Робота над темою уроку.
1. Повідомлення теми і мети уроку.
2. Слово вчителя
І якщо нам випало на долю говорити про епоху Просвітництва, то з'ясуємо перш за все значення цього слова.
Просвітництво — доба в історії європейської культури XVII ст., за якої формувалися нові уявлення про світ, людину, суспільство, про сенс життя тощо. Просвітники несли людям світло нової істини; з усіх цінностей людини найбільшою вважали розум.
"Усе рухалося, вирувало, було охоплено думкою", — писав про свою епоху Вольтер.
3. Робота над епіграфом.
4. Актуалізація опорних знань.

- Що вам відомо про Просвітництво із уроків всесвітньої історії?
- Які хронологічні межі Просвітництва?
- Які історичні події відбуваються в цей період?
- Які видатні відкриття у природничих науках зроблені наприкінці XVII ст? Чи мали вони, на ваш погляд, вплив на формування світогляду?
- З іменами яких видатних діячів пов’язане Просвітництво?

5. Мультимедійна презентація «Видатні представники філософії та мистецтва доби Просвітництва»:
філософи ( Дж. Локк,К.А.Гельвецій, Е.Е.К.Шефтсбері, І.Кант, Г.Лейбніц, Ж.Л.Д’Аламбер)
Дж.Локк К.А.Гельвецій І.Кант Г.В.Лейбніц Ж. Л.Д’Аламбер
письменники ( Вольтер, Д.Дідро, Ж.Ж.Руссо, Ш.Л.Монтескью, Дж.Свіфт, Д.Дефо, Г.Філдінг, Й.В.Гете, Ф.Шиллер, Г.Е.Лессінг,Р.Бернс, Д.Фонвізін. О.Радищев, О.Грибоєдов…) Вольтер Д.Дідро Ж.Ж.Руссо Ш.Л.Монтескью Г.Філдінг Г.Е.Лессінг Д.Фонвізін О.Грибоєдов О.Радіщев
художники( В.Хогарт, Т.Гейнсборо, Ж.Б.Грез, Ж.Б.С.Шарден…)
В.Хогард Т.Гейнсборо
Ж.Б.Грез Ж.Б.Шарден
композитори( Й.С.Бах, Й.Гайдн, К.В.Глюк…)
Й.С.Бах Й.Гайдн К.В.Глюк
скульптори( Е.М.Фальконе, Ж.А.Гудон…)
Е.М.Фальконе Ж.А.Гудон
6. Робота з підручником. Опрацювання матеріалів статті про Просвітництво з метою визначення характерних рис епохи.
7. Робота учнів у зошитах (тезисний запис).
- XVIII ст., - це вік моралі. В основу Просвітництва було покладено наукові знання і зроблено визначні відкриття у фізиці, хімії, математиці, психології тощо, наука набула світського характеру;
-основа ідеології - віра в перетворюючу і всепереможну силу людського розуму й освіти;
-ідея "природної людини" - одна з провідних у Просвітництві;
-художня література - засіб пропаганди просвітницьких ідей;
-основні художні напрями - просвітницький класицизм та реалізм, сентименталізм.
     Важко сказати, хто з діячів XVIII ст. першим сказав, що "ідеї правлять світом", але всі вони хотіли "правити світом" за допомогою ідеї.
У XVIII ст. надзвичайно поширеними були публіцистичні жанри — есе, памфлети й трактати, тематика яких суттєво урізноманітнилася.
     Слово вчителя. За добу Просвітництва з погляду розумної людини оцінюються мораль, релігійні уявлення, юридичні закони. Вони проголосили ідеал свободи, розкріпачення людської особистості, яка у розвитку досягає щастя не лише для себе, а й для всіх.

 

ІІІ. Етап рефлексії.

 

     Слово вчителя. За добу Просвітництва з погляду розумної людини оцінюються мораль, релігійні уявлення, юридичні закони. Вони проголосили ідеал свободи, розкріпачення людської особистості, яка у розвитку досягає щастя не лише для себе, а й для всіх.
1. Порівняльна характеристика втілення ідей Просвітництва у творах Д.Дефо, Дж.Свіфта (приблизні запитання):
класицизм та реалізм, сентименталізм.

Бесіда за запитаннями.
- Яка книга довершила переворот у духовному житті Європи?
- Чи схвалювала церква діяльність просвітників?
- Яких представників цієї доби ви знаєте?
- Авторами яких книг є Д.Дефо, Дж.Свіфт? А що писав Р.Бернс?
- Пригадайте головного героя роману Д.Дефо «Пригоди Робінзона Крузо». Чи вдалося Робінзону стати досконалішим поза межами зіпсованого нерозумного суспільства?
- Чи вдалося б Робінзону вижити на безлюдному острові без того багажу знань, які він виніс із «зіпсованого» суспільства?
- На які суперечності ідеології Просвітництва вказує цей твір?
2.Робота в групах.
Завдання. Творчим групам для подальшої роботи я пропоную скористатися картками-інформаторами:
- продемонструвати портрет і книгу даного письменника;
- чітко видати інформацію;
- зачитати один афоризм на вибір і висловити свої міркування з приводу величних думок великих людей.
Перша група.
а) Вольтер - просвітник.
Одним з тих, кому пощастить буквально втілити просвітницьке гасло "ідеї правлять світом" й стати "володарем думок" не лише десятків тисяч пересічних читачів, а й діючих монархів та майбутніх революціонерів, був молодий, вельми популярний при дворі письменник на ім'я Франсуа Марі Аруе. Маючи не лише гострий розум, талант сатирика, а й незалежну вдачу, він був двічі ув'язнений до Бастилії і врешті-решт на три роки висланий до Англії. Залишивши Францію придворним нахабою й дотепником, яскравим представником доби рококо (від фр. госаіііе - мушля, завиток), Франсуа Марі Аруе повернувся філософом, просвітителем Вольтером.
Його доробок становить 90 томів, у тому числі 52 п'єси, 27 з яких - трагедії. Він стає активним учасником "Енциклопедії". Центральне місце серед його філософських повістей посідає "Кандіда, або Оптимізм".
Вольтер лишив своєрідні свідчення власної причетності до української теми: в "Історії Карла XII" і в "Історії Російської імперії за Петра Великого" є описи "країни козаків", яка "завжди прагнула до свободи". Твори Вольтера читав Нечуй-Левицький, ознайомлювала з ними українського читача і Леся Українка. Перекладали Валер'ян Підмогильний і Максим Рильський.
б) Вольтер. Величні думки великих людей.
- Оцінюй людину більше за її запитаннями, ніж за її відповідями.
- Людину створено для дії. Не діяти і не існувати для людини - одне й те саме.
- Ні на що не здатний той, хто здатний лише для себе.
Друга група
а) Денні Дідро - просвітник.
Глава та ідейний вождь енциклопедистів, драматург, теоретик мистецтва, просвітитель-атеїст і філософ-матеріаліст - це все він, Денні Дідро, який віддав роботі над Енциклопедією всі свої духовні сили і матеріальні засоби. Молодший сучасник Вольтера, Денні Дідро піддав гострій критиці монастирські порядки і відтворив суспільство у зменшеному вигляді в повісті "Черниця". А у філософській повісті "Небіж Рамо" Дідро створив образ людини розумної, талановитої. Як письменник-просвітник, він доходить висновку, що існуючі державні і церковні порядки суперечать високому призначенню людини, бо принижують її. Дідро вірив, що варто "просвітити" людей, і вони не захочуть миритися з власним приниженням у суспільстві, навчаться відстоювати свою людську гідність.
б) Дідро. Великі думки великих людей.
- Якщо ми хочемо, щоб філософи прогресували, доведемо народ до рівня філософів.
- Найщасливіша людина та, яка дарує щастя найбільшій кількості людей.
- Попереднє знання того, що хочеш зробити, дає сміливість і легкість.

Третя група.
а) Ф.Шиллер - просвітник.
У добу Просвітництва у літераторів прокинувся надзвичайний інтерес до народу, його життя, традицій і фольклору, який протиставлявся аристократичній літературі. Стали популярними балади. Неперевершені майстри цього жанру — німецькі письменники Шиллер і Гете. У своїх баладах Шиллер торкається проблем, що актуальні для будь-якої епохи:
1) невідворотність розплати за скоєний злочин;
2) самовідданість у дружбі і самозречення у коханні;
3) цінність людського життя;
4) неприпустимість випробування долі.

Фрідріх Шиллер став також засновником жанру історичної драми в європейській літературі. Одна з найкращих — драма "Розбійники".
Він багато займався філософією. Письменник вважав, що головним рушієм для зміни світу на краще є естетичне виховання людини, тобто вдосконалення її почуття прекрасного. "Краса мусить спрямувати людей на шлях істини", — писав він. Свої естетичні погляди просвітник виклав у праці "Естетика".
б) Ф.Шиллер. Великі думки великих людей.
- Коли я ненавиджу, я ніби щось віднімаю у себе; коли ж я кохаю - я збагачуюся тим, що люблю.
- Любов дарує назавжди, егоїзм дає лиш в борг.
- Мені відомий один секрет, як уберегти людей від падіння, а саме - треба закрити своє серце для слабкості.

Четверта група.
а) Гете - просвітник.
У 1770 — 1775 рр. Гете захоплювався демократичною естетикою Гердера, був тісно зв'язаний з рухом "Буря і натиск", боровся за національну самобутність німецької літератури. Лірика цього періоду життєрадісна, близька до народної поезії, сповнена пантеїстичних настроїв ("Побачення і розлука", "Дика троянда", "Травнева пісня"). В уривку "Прометей" (1773) виражений протест проти тиранії. Революціонери у мистецтві, штюрмери прокладали шлях новому літературному напряму — романтизму.
За своє життя Гете написав близько 1600 віршів. Багато з них стали народними піснями. Добре відома його збірка поезій "Західно-східний диван". Залишив нащадкам і знамениті романи "Страждання молодого Вертера", "Роки науки Вільгельма Мейстера", епічну поему "Герман і Дорофея", драму "Егмонт", автобіографію "Поезія і правда". Понад 60 років працював поет над своїм вершинним твором — трагедією "Фауст". Творче життя Гете — це подвиг. Вимогливий до себе, він так само прискіпливо ставився і до літератури. "Той, хто не сподівається мати мільйон читачів, не повинен писати ані рядка", — говорив поет. Нині його читають мільйони людей в усьому світі.
б) Гете. Великі думки величних людей.
- На світі немає нічого жалюгіднішого, ніж нерішуча людина.
- Сподіватися завжди краще, ніж втрачати надію.
- Незважаючи на всі їхні недоліки, люди більш за все гідні любові.

3. Розповідь вчителя про значення творчості Й. В. Гете.
А про цього письменника (звернутися до портрета) К.Федін сказав: "Роль Гете в житті Німеччини XVIII - початку XIX століть була величезною - він виразив прагнення епохи і співвітчизників у художніх образах філософського узагальнення". А Наполеон захоплено вигукнув: "Ось це людина!" А ця людина прожила довге творче життя, плідно працюючи в літературі з юнацьких років і до останньої земної години, яка випала Йоганну Вольфгангу Гете в березні 1832 року, коли поету було майже 83.
Одне з перших видань творів Гете виявилося чи не найбільшим у Європі - воно складалося з 60 томів. Тут були вірші, поеми, романи, лібрето, статті, історичні біографії, мемуари тощо. Пізніше виходили ще десятки томів щоденників, листування, художніх перекладів, наукових праць Гете. Він став визнаним ученим у галузі природознавчих наук, зокрема оптики, біології, Крім того, був державним діячем при дворі герцога Карла Августа у Веймарі, три роки - головою Кабінету Міністрів, очолював наукові та мистецькі заклади герцогства (зокрема Єнський університет).
Жага пізнання була у творця "Фауста" такою самою невтомною, як і у створеного ним героя. Він володів універсальними знаннями, які невтомно поповнював. Одухотворені геніальним художнім хистом, вони створили феномен Гете, який уже сучасникам видавався чимось на зразок Зевса на Олімпі літератури і культури Європи. Історія і сучасність, рідна земля і чужі краї, релігія і філософія, мораль і право, виховання і мистецтво - Людина з усім спектром її почуттів та думок - ось зовсім не всі теми й проблеми творчості Гете.
В людині Гете найбільше цінував цілеспрямований характер. Вивчав 6 мов, грав на клавесині та флейті, малював, танцював, фехтував, їздив верхи, глибоко знав історію. Для численних праць з природознавства характерне діалектичне уявлення про єдність рослинного і тваринного світу, визнання поступального розвитку живої природи. Гете вперше описав міжщелепну кістку людини, експериментально довів вплив середовища на будову й забарвлення квітів, запровадив науковий термін "морфологія" - вивчення про форму("Про метаморфозу рослин", 1790; "Вступ до порівняльної анатомії", 1795).

4.Повідомлення учня «Гете і Шиллер» (індивідуальне завдання).
У важкі для Гете роки творчої кризи зав'язалась і зміцнилась дружба його з Шиллером, який був за нього на 10 років молодшим і шанував у ньому старшого за досвідом. Це була співдружність рівних. Спільні пошуки, спільна любов до античності і визнання великої активної ролі мистецтва зблизили двох геніїв німецької літератури. З 1794 р. вони разом видають журнал, діляться задумами і планами, щоденно переписуються. Шиллер часто гостював у веймарському будинку Гете, а потім і зовсім переїхав у Веймар. Під впливом Шиллера поет знову береться за "Фауста". Гете стає директором Веймарського придворного театру і ставить на сцені п'єси Шекспіра, Шиллера, свої власні. Гете вважав творчість вищою властивістю людини. Похований він у Веймарі в одному склепі з Шиллером.

5. Заключне слово вчителя.
В останні роки життя Гете - всесвітньо відомий поет. Його будинок у Веймарі став місцем паломництва освічених шанувальників мистецтва. Особистий секретар поета Еккерман упродовж 10 останніх років записував висловлювання поета, що стосувалися життя, мистецтва, історії різних людей. Занотовано близько тисячі афоризмів, що належать письменникові.

 

ІV. Підбиття підсумків уроку.

 

1.Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу.
Вкажіть правильну відповідь.

1. Просвітники вважали, що з усіх обдарувань людини найголовніше:
а) творчі здібності;
б) почуття;
в) розум.
2. Хто очолив видання французької "Енциклопедії":
а) д'Аламбер і Дідро;
б) Дідро і Вольтер;
в) Вольтер і Руссо?
3. Хто з письменників жив і творив за доби Просвітництва:
а) Вольтер, Мольєр, Гете;
б) Дефо, Руссо, Шекспір;
в) Гете, Шиллер, Вольтер?
4. В якому місті народився Гете:
а) Лейпциг;
б) Франкфурт на Майні;
в) Страсбург?
5. У роботах якого просвітника є описи "країни козаків":
а) Вольтера;
б)Дідро;
в) Шиллера?
6. Дружба з яким письменником довгі роки зв'язувала Гете:
а) з Гюго;
б) з Шиллером;
в) з Дідро?
7. Над яким твором Гете працював понад 60 років: а) "Егмонт";
б) "Фауст";
в) "Герман і Дорофея"?
8. Який науковий термін уперше ввів Гете: а) анатомія;
б) міфологія;
в) морфологія?
9. Кому Гете послав у подарунок своє перо: а) Пушкіну;
б) Байрону;
в) Гейне?
Взаємоперевірка. 1 в; 2а; 3в; 46; 5а; 66; 76; 8в; 9а.
 

2.Підсумкова бесіда за запитаннями.

- Кому належать повісті "Черниця" та "Небіж Рамо" - Вольтеру чи Денні Дідро?
- Чиї ідеї справили значний вплив на суспільно політичну та філософську думку Росії та України - Шиллера чи Руссо?
- Хто з просвітників вважав, що "Краса мусить спрямовувати людей на шлях істини" - Шиллер чи Гете?
 

Домашнє завдання.

Опрацювати статтю підручника(с.113—116; 120—121); підготувати повідомлення "Творча історія "Фауста" (індивідуально).


 

Дивитися, Завантажити:конспект

 

Категорія: Предмети суспільно-гуманітарного циклу | Додав: Ljudmyla (18.12.2012)
Переглядів: 9073 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]