Головна » Статті » Наші розробки » Предмети природничо-математичного циклу

Урок з астрономії на тему: "Сонячна система. Рух планет навколо Сонця".
Мета: дати дітям поняття про планети Сонячної системи, Всесвіт, пояснити процеси, що відбуваються в Сонячній системі.   Розвивати мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість, мислення. Активізувати словниковий запас учнів і робити самостійно висновки. Виховувати працелюбність у вивченні природничих наук, бережливе ставлення до природи.
Тип уроку: комбінований.
Основні поняття і терміни: Сонячна система, планети, орбіта, планети земної групи, планети-гіганти.

Методи і методичні прийоми:

 

• словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником),
• наочний (демонстрація наочності).

 

Обладнання: фотографії планет Сонячної системи, підручник, комп’ютер, презентація, відео фрагменти.
Хід уроку.

    Актуалізація опорних знань.

-         Що таке Всесвіт?
-         З чого складається Всесвіт?
-         Що більше за розмірами Всесвіт чи Галактика? Чому?
-         До якої системи належить планета Земля?
-         Чому систему називають Сонячною?
-         Які небесні тіла утворюють Сонячну систему?
-         До яких небесних тіл належить Сонце?
-         Чому?
-         Чи може людина потрапити на поверхню Сонця? Чому?
-         Які небесні тіла називають астероїдами?
Подача нового матеріалу:
Сьогодні ми будемо розширювати знання про Сонячну систему. На нашому уроці ми дізнаємося:
З чого складається Сонячна система?
Скільки планет входить до неї?
Що таке планета?
Планети земної групи.
Планети - гіганти.
Конфігурація планет.
Про «кінець світу» 21.12.2012 року.
Вступна бесіда вчителя з показом ілюстрацій: (перегляд презентації)
    До складу Сонячної системи входить Сонце, планети, їх супутники, астероїди (малі планети), комети, метеорні потоки, метеорні тіла, міжпланетний газ. Ця система входить до складу величезної зоряної системи - Галактики і рухається навколо її центра за еліптичною орбітою зі швидкістю 250 км/с, здійснюючи повний оберт за 200...250 млн. років. Галактика в плані має форму закрученої спіралі, в середині одного зі спіральних витків розміщується Сонце. Профіль Галактики дископодібний. Діаметр диска становить близько 100 тис. світлових років, максимальна товщина - близько 20 тис. світлових років. Вважається, що вся Сонячна система виникла 4,5 млрд. років тому з газопилової області. Сонячна система складається з трьох великих областей. До першої (групи планет земного типу) належать 4 кам’янисті внутрішні планети – Меркурій, Венера, Земля, Марс. Пояс астероїдів відмежовує їх від 4 гігантських зовнішніх газових планет (Юпітера, Сатурна, Урану і Нептуна). Плутон не належить до жодної з цих груп. Він знаходиться за межами орбіти Нептуна у великій області, де розсіяні малі холодні світи, до яких, крім Плутона, входять і льодяні комети.
Усі планети обертаються навколо Сонця в одному напрямку по орбітах, близьких до колових. Площини обертання планет Сонячної системи майже співпадають. Середня швидкість руху планет по орбітах зростає з наближенням до Сонця. У Меркурія, планети, що найближче знаходиться до Сонця, орбітальна швидкість руху складає 47,8 км/с, Венери - 35, Землі - 29,7, Марса - 24,1, Плутона - 4,7. Відстані планет від Сонця вимірюються в астрономічних одиницях (одна астрономічна одиниця дорівнює середній відстані між Землею і Сонцем, це приблизно 149,6 млн. км). Планети обертаються навколо своїх осей за напрямком, що збігається з напрямком обертання Сонця (виняток становлять Венера та Уран), але з різними швидкостями. Земля здійснює повний оберт навколо осі за 23 год. 56 хв., 4 с., Меркурій - приблизно за 59 земних діб. Період обертання Марса є близьким до Землі і складає 24 год. 37 хв., 23 с., Венера обертається за 243 земних доби.
Різні діаметри планет та їхня відстань до Сонця зумовлюють відмінності у масі, будові їхніх поверхонь і надр, густині речовин, їхньому фізичному стані, складі і щільності планетних атмосфер. Неоднакова відстань планет до Сонця впливає на тривалість їхнього року і швидкість орбітального руху. Різною є і тривалість доби на планетах.
Згідно рішення Міжнародного астрономічного союзу (МАС) від 24.08.2006, зменшено кількість планет до 8 (Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун); також створено клас карликових планет, до яких було віднесено 3 космічні об'єкти - Церера, Плутон, Еріда (Ксена, транснептуновий об'єкт 2003 UB313).
24 серпня в Празі пройшло історичне засідання генеральної асамблеї Міжнародного астрономічного союзу. Одним з головних питань в його порядку денному було голосування за визначення планети. Спочатку було запропоноване визначення, згідно якому число планет могло збільшитися спочатку до дванадцяти, а далі, можливо, і до декількох десятків. Проте це викликало серйозну критику, і в результаті на голосування було винесено визначення, що скорочує число планет Сонячної системи до восьми. Воно і було прийнято.
Отже, планета це:
1) небесне тіло, що обертається навколо Сонця;
2) тіло, яке має достатню масу для підтримки приблизно кулястої форми;
3) тіло, що очистило простір поблизу своєї орбіти

Закріплення матеріалу.

 

Робота в парі. Прочитати статтю підручника і виписати:
1.     Планети внутрішньої (земної) групи.
2.     Планети зовнішньої групи.

Перевірка завдання.
Робота в групах. На карточках написано про планети.

 

 

Завдання:

 

Прочитати про планети, знайти ці планети на плакаті. І представити цю планету іншим групам. Перегляд презентації.
Група 1. Меркурій
Меркурій обертається навколо Сонця по сильно витягнутій еліптичній орбіті. Період обертання навколо Сонця (меркуріанський рік) складає 87,97 земної доби. Тривалість сонячної доби на Меркурії дорівнює 176 земним добам. Середня швидкість руху Меркурія по орбіті навколо Сонця - 47,89 км/с.
Обертання Меркурія навколо Сонця і його власне обертання призводять до того, що тривалість сонячної доби на планеті дорівнює трьом зоряним меркуріанським добам або двом меркуріанським рокам і складає біля 175,92 земної доби. Маса Меркурія приблизно в 18 разів менше від маси Землі. Як найближча до Сонця планета, Меркурій одержує від центрального світила значно більшу енергію, ніж, наприклад, Земля (у середньому в 10 разів).
Група 2. Венера
Венера — внутрішня планета, і на земному небі не віддаляється від Сонця далі 48°. Венера — третій за яскравістю об'єкт на небі; її блиск поступається лише блиску Сонця та Місяця. Належить до планет, відомих людству з найдавніших часів. Про те, що у Венери є атмосфера, стало відомо у 1761 p., відкриття належало М.В.Ломоносову, який спостерігав проходження планети перед диском Сонця.
Венера обертається в зворотному напрямку — зі сходу на захід, а не з заходу на схід, як Земля і більшість інших планет. Період обертання Венери навколо осі щодо зірок, зоряна доба — триває близько 243 земних діб.
Група 3. Земля
Земля — це третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства.
Земля обертається навколо зірки по еліптичній орбіті (дуже близької до кругової) із середньою швидкістю 29765 м/с на середній відстані 149.6 млн. км за період рівний 365.24 доби. Земля має супутник — Місяць.
Період обертання планети навколо своєї осі 23 год. 56 хв. 4.1 сек. Обертання навколо своєї осі викликає зміну дня і ночі, а нахил осі і обертання навколо Сонця — зміну пір року.
Земля має магнітне і тісно зв'язане з ним електричне поля. Гравітаційне поле Землі зумовлює її сферичну форму й існування атмосфери. За сучасними уявленнями Земля утворилася приблизно 4.7 млрд. років тому з розсіяної газової речовини.
Група 4. Марс
Марс — планета земного типу з розрідженою атмосферою. На Марсі є метеоритні кратери як на Місяці, вулкани, долини та пустелі, подібні до земних. Тут розташована гора Олімп, найвища відома гора в Сонячній Системі та Долина Маринера, найбільший каньйон. Рік на Марсі триває 687 днів, що майже вдвічі більше ніж земний. Марс обертається навколо своєї осі кожні 24 години 37 хвилин, що лише трохи довше ніж на Землі.
На Марсі також спостерігається зміна пір року, тривалість яких майже вдвічі більша.
Марс — невелика планета, більша ніж Плутон і Меркурій, але трохи більша, ніж половина розміру Землі. Через криваво-червоний колір його іноді називають Червоною планетою. Марс довго асоціювали з війною і кровопролиттям, і тому його назвали на честь римського бога війни. У планети є два супутники, Фобос ( «Страх») і Деймос («Жах»), які були названі на честь двох синів Ареса і Афродіти (римські копії Марс і Венера відповідно).
Група 5. Юпітер
Юпітер, п'ята і найбільша планета Сонячної системи, більш ніж у два рази важча, ніж всі інші планети разом узяті і майже в 318 разів важча за Землю.
Уся видима поверхня Юпітера - щільні хмари, розташовані на висоті близько 1000 км над "поверхнею", де газоподібний стан змінюється на рідкий і утворює численні шари жовто-коричневих, червоних і блакитнуватих відтінків.
На відміну від кілець Сатурна, кільця Юпітера темні і, імовірно, складаються з дуже невеликих твердих часток метеорної природи.
Група 6. Сатурн

Сатурн — шоста за віддаленістю від Сонця і друга за розмірами планета Сонячної системи. Сатурн є величезною кулею, що швидко обертається навколо своєї осі (з періодом — 10,23 години), складається переважно з рідкого водню і гелію, має товстий шар атмосфери. Сатурн обертається навколо Сонця за 29,46 років на середній відстані 1427 млн. км.
Візитною карткою Сатурна є його знамениті кільця, що оперізують планету навколо екватора і складаються з безлічі крижаних часток з розмірами від часток міліметра до декількох метрів.
Маса у 95 разів більша за масу Землі, магнітне поле потужніше в тисячу разів. Вважається, що Сатурн має невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого водню. У нього відомо більше 50 природних супутників, найбільший з яких — Титан.

Група 7. Уран
Уран — сьома від Сонця велика планета Сонячної системи, належить до планет-гігантів. Уран рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті. Один оберт навколо Сонця Уран здійснює за 84,01 земного року. Період власного обертання Урана складає приблизно 17 годин.
Уран, сьома планета Сонячної системи, має 27 супутників.
Протягом багатьох сторіч астрономи Землі знали тільки п'ять «блукаючих зірок» — планет. 1781 був ознаменований відкриттям ще однієї планети, названої Ураном. Це відбулося, коли англійський астроном Вільям Гершель приступив до реалізації грандіозної програми: упорядкуванню повного систематичного огляду зоряного неба.
Група 8. Нептун
Нептун - восьма за віддаллю від Сонця і четверта за розміром планета Сонячної системи, що належить до планет-гігантів. Її орбіта перетинається з орбітою Плутона в деяких місцях. Також орбіту Нептуна перетинає комета Галілея.
Світло від Сонця доходить до Нептуна трохи більше, ніж за 4 години. Тривалість року, тобто час одного повного оберту навколо Сонця — 164,8 земних років.
Нептун також має кільця — два широких і два вузьких. У Нептуна є 8 відомих супутників: 4 маленьких, 3 середніх і 1 великий.
Міфи про «кінець світу» 21 грудня 2012 року. Робота з програмним забезпеченям: stellarium, StarCalc, Planetarium-Google.

10. Вікторина "Планети”
Діти поділені на команди. Виграє та команда, яка найбільше набере балів. Кожна правильна відповідь – 1 бал.
1.     На якій планеті існує життя?
2.     Яка планета підперезана ремінцем?
3.     Планета, яка обертається навколо Сонця «лежачи на боці».
4.     Яка планета подорожує між Сатурном і Нептуном?
5.     Планета, яка отримала ім’я бога війни?
6.     Найшвидша з-поміж планет.
7.     Найяскравіше світло нічного неба.
8.     Які небесні тіла називають планетами?
9.     Скільки планет утворюють Сонячну систему?
10.   Планета, яка має найпотужнішу систему кілець.
11.   У які групи можна об’єднати всі планети?
12.   До якої групи належить Плутон?
13.   Найменша планета.
14.   Найбільша планета
15.   Перша планета від Сонця
16.   Остання планета від Сонця.
17.   Планета, на якій існує життя.
Закріплення матеріалу:
Як називається наша система планет? (Сонячна)
Як називається центральне тіло нашої системи? (Сонце)
 Скільки планет налічує наша Сонячна система?)

(Вірші про планети:
Там нема води й повітря,
Тож ні вітру там, ні бурі,
А до Сонця він найближче.
Звуть планету цю - …(Меркурій)!

Названа в честь богині красоти,
Планета з блискавками та із атмосферою,
Але ніхто на цій планеті не живе.
А зветься ця краса … (Венерою)!

Як бог богів величніший з усіх.
Супутників у нього ціла свита.
Планету знають цю усі
З поважним іменем … (Юпітер)!

Його кільця відомі навіть дітям,
З Юпітером – сусідом дуже схожий.
Планета – велетень з низькою густиною,
Її … (Сатурном) ми назвати можемо!

В чотири рази більший від Землі,
На боці лежачи він крутиться, мов пан.
Супутників 15 має ще крім того,
А зветься чудо це … (Уран)!

Кольорову має атмосферу.
Несподівано відкритий цей пустун.
А названий в честь бога океану.
Ви впізнали? Це ж … (Нептун)!

Там є життя. Там майже скрізь буяють трави.
Там спів пташок село будить зрання.
Планета – казка. Мрія. Подарунок.
І ймення гордо їй звучить … (Земля)!)

Домашнє завдання: Параграфи 13;14;15.
Приготувати власні презентації на дану тему.

 

Дивитися, Завантажити:конспект та презентація уроку

 

Категорія: Предмети природничо-математичного циклу | Додав: Bilanych (13.01.2013)
Переглядів: 16133 | Рейтинг: 4.8/5
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]